Cymorth ychwanegol i fusnesau yr effeithir arnynt gan y pandemig COVID-19

Mae'r tîm busnes a buddsoddi yn casglu gwybodaeth am yr holl gymorth sydd wedi'i ddarparu i gefnogi busnesau yn ystod yr achosion o coronafeirws (gweler isod).  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, os oes angen unrhyw gymorth arnoch neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar business@wrexham.gov.uk neu lenwi ein ffurflen ymholiadau ar-lein.