Pa un ai bod gennych chi adeiladwyr yn barod i ddechrau ar y gwaith, neu efallai eich bod eisiau i’ch cais gael ei ystyried mor gyflym â phosibl, mae gennym wasanaeth llwybr cyflym ar gyfer ceisiadau gan ddeiliaid tŷ (yn cynnwys estyniadau i’ch eiddo). 

Gwasanaeth Cais Cynllunio Llwybr Cyflym - ar gael dros dro oherwydd pandemig Covid-19.