Gadawodd y DU yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar 31 Ionawr, 2020. Daeth y ‘cyfnod trosglwyddo’ i ben ar 31 Rhagfyr 31, 2020.

Defnyddiwch y dolenni cyswllt hyn i ddarganfod mwy am Gymru ar ôl y trosglwyddiad, ac i ddysgu am y cymorth sydd ar gael.

Brexit - gwybodaeth i ddinasyddion yr UE

Brexit - gwybodaeth i breswylwyr

Brexit – gwybodaeth i fusnesau

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.