Date
-
Lleoliad

Llwyn Isaf
Wrecsam
LL11 1AY

Mae un o brif ddigwyddiadau codi arian yr ardal gyda’i holl sbloets, yn ei ôl yr haf yma – Taith Gerdded Hanner Nos 2022.

Eleni, ar ôl gohirio un o brif ddigwyddiadau codi arian yr ardal gyda’i holl sbloets, mae’r digwyddiad yma’n dychwelyd i Wrecsam yn yr haf - dydd Sadwrn 25 Mehefin, 2022.

Ac wrth gwrs mae’n mynd i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen (roeddem yn gwybod ei fod yn bosibl). Bellach, a ninnau’n cymryd camau cadarnhaol i ddychwelyd i normalrwydd, gadewch i ni wynebu’r her gyda’n gilydd i wneud hon yn noson i’w chofio.

Felly croeso yn ôl i’r Cerddwyr Hanner Nos. Ymunwch â dros 1,000 o bobl a fydd yn dod at ei gilydd fel grwpiau, ffrindiau a theulu i gerdded 10 milltir NEU 10k drwy’r nos i godi arian hanfodol a’n helpu i godi £100,000 i roi hwb i’n hymgyrch i ail-ddatblygu ein Huned Cleifion Mewnol.

Event categories