Date
Yn wythnosol ar Dydd Mercher am 3:15pm tan Mer, Rhag 21 2022
I ddod
  • -
Lleoliad

Llyfrgell Cefn Mawr
Plas Kynaston
Cefn Mawr
LL14 3AT

Pob Dydd Mercher 3:15-4:00 AM DDIM Lego Clwb yn Llyfrgell Cefn Mawr

Diod a bisgedi yn gynwysedig
Yn addas ar gyfer oedran 4+
Blociau adeiladu ar gael i blant dan 4 oed yn dymuno mynychu

Event categories