Date
monthly on the first Monday of the month, starting from 03 Chwefror 2020
monthly on the first Monday of the month, starting from 07 Medi 2020
-
Lleoliad

Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun
Ll14 5NF

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Event categories