Date
-
Lleoliad

Tŷ Cyfarfod y Crynwyr, Stryt Holt, Wrecsam
Wrecsam
LL138HN

Bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o'ch meddyliau a'ch emosiynau, byw eich profiadau a dod yn fwy caredig tuag at eich hun.  Mae'n gyfle i ddysgu strategaethau ac ymagweddau i ddelio â straen mewn lleoliad grŵp bach gydag athro achrededig.

Event categories