Date
Yn wythnosol ar Dydd Llun am 7:30pm tan Llu, Meh 5 2023
I ddod
  • -
Lleoliad

Adeilad Hafod
Coleg Cambria Iâl, Ffordd Parc y Gelli
Wrecsam
LL12 7AB

Image
Rock choir logo

Rock Choir yw’r profiad côr cyfoes mwyaf blaenllaw yn y DU sydd wedi ennill gwobrau ac sy’n cynnig ymarferion wythnosol lleol, perfformiadau a digwyddiadau sy’n cadarnhau bywyd i fwy na 400 o drefi a chymunedau ledled y DU.

Crëwyd Côr Roc gan y gantores a’r cerddor, Caroline Redman Lusher ac mae’n parhau i fod yn sefydliad teuluol sy’n tarddu o Farnham, Surrey yn 2005. Cychwynnodd agwedd newydd sbon, hygyrch a hudolus at ganu cymunedol cyfoes a dyfodd yn gyflym ac yn ddramatig o ddechreuadau di-nod i mewn i beth ydyw heddiw.

Mae Côr Roc yn cael ei gydnabod fel y cyntaf o’i fath i gynnig profiad côr cerddoriaeth dim clyweliad a dim gofyniad-i-ddarllen yn y DU ac mae’n gwahodd unrhyw un sydd ag unrhyw lefel o brofiad cerddorol i ymuno. Mae’n denu pawb sydd wrth eu bodd yn canu caneuon pop a chyfoes!

Gydag ymarferion wythnosol lleol, digwyddiadau cymdeithasol, gweithdai ychwanegol, penwythnosau tramor, perfformiadau, perfformiadau elusennol a digwyddiadau cenedlaethol, gall Aelod o Gôr Roc ddewis cymaint neu gyn lleied ag y dymunant.

Efallai y bydd aelodau newydd yn penderfynu aros nes eu bod yn hyderus i berfformio tra bod eraill yn taflu eu hunain i mewn i Brofiad y Côr Roc a llenwi eu dyddiaduron â pherfformiadau cyffrous a digwyddiadau cymdeithasol.

Mae’n ymwneud â chanu, hwyl, eich cymuned leol, cyfeillgarwch a phrofiadau sy’n newid bywydau!

Event categories