Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni?

Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! 

Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig… yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd.

Amser stori Nadoligaidd

  • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2-2.30 Stori a Chȃn
  • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 10-10.30 Amser Plant Bach

Nid oes angen archebu’r sessiwn hon

Sesiynau crefft Nadolig 1-2pm:

  • Dydd Llun 20 Rhagfyr Llusernau papur
  • Dydd Mercher 22 Rhagfyr Addurniadau torch

4+ oed, rhaid i rieni fod yn bresennol

Mae'r sesiynau am ddim ond mae'n hanfodol archebu lle

Ymunwch â ni ar gyfer parti Nadoligaidd enfawr yn Nhy Pawb gyda'r band parti Rhythm Train a DJ's a chefnogaeth gan Rebecca-Royal ar nos Wener 17eg Rhagfyr, 7.00pm-12.00am.

Bar wedi'i stocio'n llawn a chynigion bwyd blasus drwy'r nos!

Ymunwch â ni ar gyfer rhifyn nadoligaidd arbennig Noson Gomedi boblogaidd Tŷ Pawb ar nos Wener 10fed Rhagfyr 2021.

Drysau am 7.30pm, act gyntaf am 8.00pm!

Tocynnau (£10 / £8) - https://www.eventbrite.co.uk/e/176209386017

Nos Wener Nadoligaidd yr Ardal Fwyd!
5.30-8.30pm
Cerddoriaeth, Bwyd, Bar
AM DDIM

Nos Wener Nadoligaidd yr Ardal Fwyd!
5.30-8.30pm
Cerddoriaeth, Bwyd, Bar
AM DDIM

Nos Wener Nadoligaidd yr Ardal Fwyd
5.30-8.30pm
Cerddoriaeth, Bwyd, Bar
AM DDIM

Dewch i fod yn grefftus yn Nhŷ Pawb ar ddydd Sadwrn 11eg Rhagfyr rhwng 11am-2pm. Gwnewch olau te pengwin potel laeth yn y gweithdy Nadoligaidd rhad ac am ddim hwn gyda'r artist cerameg Ceri Wright a Menter Iaith Fflint a Wrecsam. 11am-2pm, gweithgaredd galw heibio.

Dewch i ddweud helo wrth y pengwiniaid canu yn Tŷ Pawb! Bob dydd (ac eithrio dydd Sul) o ddydd Gwener 26ain Tachwedd - dydd Gwener 24ain Rhagfyr. 

Dewch i gael eich wyneb wedi'i baentio yn Nhŷ Pawb ar ddydd Sadwrn Tachwedd 27ain a dydd Sadwrn Rhagfyr 4ydd rhwng 11am-2pm. Am ddim!

Dangosiad ffilm am ddim o 'Happy Feet' yn ngofod sinema Tŷ Pawb. 
Oedran: PG. Amser dechrau: 11am. Hyd y ffilm: 108 munud. 

Dewch i ddweud helo a derbyn rhodd fach gan Siôn Corn yn Nôl yr Eryrod ar 4, 5, 11, 12, 18-23 Rhagfyr rhwng 11am-5pm. 

Mae'n rhad ac am ddim i ymweld â'r groto, ond gellir gwneud rhoddion tuag at Elusen Mind Gogledd Ddwyrain Cymru.

Yn galw ar bobl greadigol! Gwnewch gais am stondin yn ffair ddiweddaraf Gogledd Cymru, yng Ngofod Celfyddydau a Marchnadoedd Tŷ Pawb, a fydd yn arddangos y gorau mewn celf a chrefft gyfoes, fforddiadwy o Ogledd Cymru a thu hwnt!

Ffair Nadolig,dan do gyda  

28 o stondinau yn gwerthu pob math o anrhegion Nadoligaidd

Mynediad am ddim

Dros 100 o stondinau’n gwerthu dewis o ddanteithion ac anrhegion y Nadolig;
ochr yn ochr â diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

O Sgwâr y Frenhines i Eglwys San Silyn