“CHIRK PALS” yw teitl cyflwyniad i'w roi i Gymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam. Fe’i rhoddir gan Graham Greasley, aelod o Gymdeithas Hanesyddol y Waun. Y sgwrs yw ystyried y math o recriwtio “Band o Frodyr” gan y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ar ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o'ch meddyliau a'ch emosiynau, byw eich profiadau a dod yn fwy caredig tuag at eich hun.  Mae'n gyfle i ddysgu strategaethau ac ymagweddau i ddelio â straen mewn lleoliad grŵp bach gydag athro achrededig.

“Ah, gerddoriaeth,” meddai, gan sychu ei lygaid. Hud y tu hwnt i bopeth rydyn ni'n ei wneud yma!”  Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Rydyn ni'n falch iawn o groesawu myfyrwyr o Goleg Cerdd Iau Brenhinol y Gogledd ym Manceinion i berfformio cyngerdd llefaru yn Live Music Showcase y dydd Iau hwn am 1pm.

Sesiwn dan ofal artist i blant a’u teuluoedd grwydro ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu gyda’i gilydd. Gweithgareddau lluniad, paentio neu greu gwahanol bob wythnos. Bob dydd Sadwrn, 10am – 12pm £2 y plentyn, oedolion am ddim.