Rydym wedi penderfynu dileu rhestrau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir rhwng nawr ac Ebrill 30ain 2020. Bydd unrhyw ddigwyddiadau a restrir ar ôl y dyddiad hwn yn destun newid yn dibynnu ar sefyllfa Covid-19 (Coronavirus) a byddant yn cael eu hadolygu maes o law. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyflwyniadau digwyddiadau newydd hyd y gellir rhagweld.

Dangos 10 o 11 digwyddiad.

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau, posau. Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3-8oed, rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Date: 01 Rhagfyr 2020 15:30 - 16:15
Lleoliad
Coedpoeth Library

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 07 Rhagfyr 2020 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Grŵp Darllen

4ydd Dydd Mawrth bob mis croeso i bawb.

Date: 22 Rhagfyr 2020 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Coedpoeth

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 04 Ionawr 2021 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 01 Chwefror 2021 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 01 Mawrth 2021 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 05 Ebrill 2021 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 03 Mai 2021 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 07 Mehefin 2021 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun

Cylch Ysgrifennu'r Waun

Rydym yn cyfarfod ar y Dydd Llyn cyntaf o'r mis (ac eithrio Ionawr ac Awst).  Mae croeso i rai sydd yn hoffi ysgrifennu mewn sawl cyfrwng ac rydym yn griw cyfeillgar. 

Date: 05 Gorffennaf 2021 11:00 - 13:00
Lleoliad
Llyfrgell Y Waun, lôn y capel, Y Waun