Dangos 20 o 353 digwyddiad.

Clwb Lego - Rhiwabon

Mae llyfrgell Rhiwabon wedi dechrau clwb Lego.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Llun 3.30 - 4.30yp
Dim angen archebu lle/rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn

Date: 02 Hydref 2023 15:30 - 16:30
Lleoliad
Stryd Fawr

Clwb Lego I'r Teulu - Coedpoeth

Mae llyfrgell Coedpoeth wedi dechrau clwb Lego i'r teulu.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Mawrth 3.30 - 4.30 yp
Addas i oedran 4+

Date: 03 Hydref 2023 15:30 - 16:30
Lleoliad
Plas Pentwyn

Clwb Lego - Cefn Mawr

Mae llyfrgell Cefn Mawr wedi dechrau Clwb Lego.
Dewch draw i ymuno â ni bod dydd Mercher 3.15 - 4.00 yp
Diod a bisgedi yn gynwysedig
Yn addas ar gyfer oedran 4+
*Blociau adeiladu ar gael i blant dan 4 oed yn dymuno mynychu

Date: 04 Hydref 2023 15:15 - 16:00
Lleoliad
Plas Kynaston

Clwb Lego i'r Teulu - Llai

Mae llyfrgell Llai wedi dechrau clwb Lego i'r teulu.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Mercher 3.30 - 4.30yp
Addas i blant 4+

Date: 04 Hydref 2023 15:30 - 16:30
Lleoliad
Canolfan Adnoddau Llai

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Brynteg

Un o'r ffyrdd mwyaf hwylus o gymdeithasu ffrindiau yw ymuno â grŵp neu glwb.  Pam na ddewch draw i gwrdd â phobl fel chi i gael sgwrs am y pethau sy'n bwysig i chi dros baned da hen ffasiwn!  Gallwch ddod ag unrhyw brosiect crefft gyda chi, llyfr, cwis - neu'ch hun yn unig! 

Date: 05 Hydref 2023 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Brynteg

Grŵp Llyfrau - Llyfrgell Gwersyllt

Dydd Iau cyntaf a mis 3:15

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni

Darperir te, coffi a bisgedi

Gofynnwch wrth y ddesg neu ffoniwch 01978 722890 am ragor o fanylion

Date: 05 Hydref 2023 15:15 - 16:15
Lleoliad
Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Coedpoeth

Dewch i ymuno â phobol fel chi i gael sgwrs am faterion sy'n bwysig i chi dros baned o de!

Date: 06 Hydref 2023 14:00 - 16:00
Lleoliad
Plas Pentwyn

Clwb Lego i'r Teulu - Gwersyllt

Mae llyfrgell Gwersyllt wedi dechrau clwb Lego i'r teulu.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Gwener 3.15 - 4.00yp
Addas i oedran 4+

Date: 06 Hydref 2023 15:15 - 16:00
Lleoliad
Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt

Clwb Lego - Wrecsam

Mae llyfrgell Wrecsam wedi dechrau Clwb Lego.
Dewch draw i ymuno â ni bob dydd Sadwrn 14.00 - 15.00yp
Yn addas ar gyfer oedran 4+
*Blociau adeiladu ar gael i blant dan 4 oed yn dymuno mynychu

Date: 07 Hydref 2023 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Sgwrs Gymraeg - Llyfrgell Wrecsam

Oes gennych awydd ymarfer siarad Cymraeg a mwynhau paned yr un pryd mewn awyrgylch anffurfiol?

Ymunwch â ni yn Llyfrgell Wrecsam

Bob bore ddydd Llun tymor ysgol yn unig

Addas i rai di Gymraeg a phawb sydd a diddordeb.

Croeso cynnes i bawb

Date: 09 Hydref 2023 10:00 - 11:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam