Oherwydd y newid cyfredol ar gyfer darpariaeth cludiant i Dynamic. Cynghorwyd teuluoedd i dalu £2.50 fesul daith i Dynamic.

Mae Dynamic yn cael ei ystyried fel gweithgaredd cymunedol ac felly nid yw mynychu'r gweithgaredd hwn yn golygu y bydd eich plentyn yn gymwys i gael cludiant am ddim yn awtomatig.

Talwch rŵan