Oherwydd y newid cyfredol ar gyfer darpariaeth cludiant i Dynamic, Cynghorwyd teuluoedd i dalu £5 fesul daith i Dynamic.

Mae Dynamic yn cael ei ystyried fel gweithgaredd cymunedol ac felly nid yw presenoldeb yn y gweithgaredd hwn yn golygu y bydd eich plentyn yn gymwys ar gyfer cludiant am ddim yn awtomatig.

Ymgeisiwch rŵan