Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach ac effeithlonrwydd ynni

Dyma gyfres o daflenni gwybodaeth sy’n ymhelaethu ar amcanion cynllunio lleol ar ffurf glir a chryno er mwyn hyrwyddo’r manteision o ddefnyddio dulliau cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fach, effeithlonrwydd ynni a gwella safonau dylunio adeiladau.

Mae’r cyfarwyddyd yn ffurfio ystyriaeth bwysig wrth benderfynu holl geisiadau cynllunio perthnasol.

Dyma sydd ar gael ar hyn o bryd: