Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Maethu - Beth Sy'n Digwydd Nesaf?

Mae hwn yn amser cyffrous i chi a'ch teulu, a gwyddom y byddwch chi’n awyddus i ddechrau maethu cyn gynted ag y gallwch. Byddwn yn gwneud ein gorau i gwblhau’r broses o fewn chwe mis. Ond weithiau mae pethau'n cymryd mwy o amser, er enghraifft os byddwn yn derbyn llawer o geisiadau ar yr un pryd. Beth bynnag fo’r sefyllfa, rydym yn addo eich hysbysu a’ch cefnogi ar hyd y ffordd.