Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eich Atebion

Dyma rai o'r cyfraniadau a dderbyniwyd yn ein llyfr atgofion ar-lein.

Mae'n ddrwg gen i fod cofion am yr trychineb yn gresford dal yn eich meddwl.Rydw i'n gwneud project ar trychineb gresford ac wedi ffeindio llaer o wybodaeth. Yn annwyl jade carter.

Jade Carter, 09.11.2005

Hello fy enw i yw ceris ac rydw i'n sorri am beth wnaeth ddigwydd blynyddoedd yn ol. Rydw i'n gwneud project ar trychineb gresford yn Cymraeg.

Ceris Williams, 09.11.2005