Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltiadau Defnyddiol

Mae ffiniau llywodraeth leol wedi newid ddwywaith ers 1970. Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnwys rhannau o siroedd hanesyddol Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

O ganlyniad, gallwch ddarganfod deunydd archifol yn y swyddfeydd cofnodion canlynol, yn dibynnu ar y lle rydych yn ymchwilio iddo.

Mae gan lawer o'r cymunedau lleol o gwmpas Wrecsam wefannau â chynnwys hanes lleol: