Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfeillion Archifau Clwyd

Prynu Gwybodaeth Cyfrifiad

Bydd set gyfan o wybodaeth cyfrifiad 1841-1881 i gwmpasu ardal gyfan Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gael yn fuan, diolch i gyfraniad gan Gyfeillion Archifau Clwyd.

Ar hyn o bryd, mae'r wybodaeth yn anghyflawn ar gyfer yr ardal o gwmpas tref Wrecsam ond, ar ôl nodi'r ardaloedd coll a'r cyfeiriadau microffilm a oedd eu hangen i gwblhau'r set, cynigiodd y Cyfeillion i dalu am gopïo'r cofnodion hyn.

Rydym yn ddiolchgar iawn am eu cymorth, yn enwedig yn y cyfnodau cynnar hyn, wrth i ni geisio sefydlu a datblygu'r gwasanaeth.
Mae set gyflawn ar gael felly yng Nghanolfan A.N. Palmer ar gyfer Astudiaethau Lleol ac Archifau.