Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhoddion ac Adneuon

Mae Canolfan A.N. Palmer yn derbyn cofnodion hanesyddol ac o ddiddordeb lleol, megis lluniau, mapiau, ewyllysiau a dogfennau tebyg a chofroddion personol i'w cadw a gofalu amdanynt ac i gael eu defnyddio gan y cyhoedd. Gallwch un ai eu rhoi neu fenthyg. Gall benthyg arwain at gymhlethdodau cyfreithiol ac oherwydd hyn, mae'n well gennym roddion. Fe dderbynnir bod benthyciad yn dibynnu ar amodau.

Os oes gennych ddeunyddiau yr hoffech eu gweld yn cael eu cadw mewn cyflwr ddiogel ond ar gael i ymchwilwyr, cysylltwch â'r Llyfrgellgydd Hanes Lleol neu'r Archifydd.