Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhestr Prisiau a Sut i Dalu

Mae’n bosibl y bydd raid i Ganolfan A.N.Palmer godi tâl am rai gwasanaethau. Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Gallwch dalu ag arian neu siec.

Llungopïo

Du a gwyn

 • A4 £0.15 y dudalen        
 • A3 £0.20 y dudalen

Lliw                                               

 • A4 £1.50 y dudalen        
 • A3 £2.00 y dudalen

Copiau meicrolfurf             

 • A4 £0.50 y dudalen        
 • A3 £1.00 y dudalen

(Printiau o microfilm a microfiche)

Copiau cyfrifiadurol

 • £0.15 y dudalen

Lleiafswm coditậl am bob cais drwy’r post £1.50

Digidol

 • Gyntaf ddelwedd ar CD, £5.50
 • Mae pob delwedd dilynol, £3.00
 • Caniatad I ddefnyddio camera eich hun £10.00 y dydd (trwy drefniant)

Printiau Lluniau

Printiau ffotograffig ar gael o gyswllt  “Darlun o Wrecsam”:
House of Images, 23 Glebelands Road, Prestwich, Manchester, M25 1WE

(UK) 0161 773 0711 (International) (44) 0161 773 0711

Atgynhyrchu a Ffilmio

 • Masnachol llyfrau a chyfnodolion, £15 y ddelwedd
 • Cardiau, cyfarch, cardiau post a chalendrau, £30 y ddelwedd
 • Fideo, DVD, CD-ROM, tudalen we, ,£40 y ddelwedd
 • Ffilm/Tele du (Cymru) defynydd diderfyn, £70 y ddelwedd
 • Ffilm/Tele du (UK) defynydd diderfyn, £100 y ddelwedd

Cost gyflenwi y ddelwedd yn ychwanegol

Elusennau afrestrediga sefydliadau addysgol gostyngiad o 50%

Masnachol ffilmioar y safle, £40 yr awr

Postio a phecynnu

 • Hyd at 10 eitem : £1.00 (UK), £2.50 (Gweddill y byd)
 • 11 - 40 eitemau: £2.00 (UK), £5.00 (Gweddill y byd)
 • 40 a throsodd: £5.00 (UK), £7.00 (Gweddill y byd)