Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Catalogau a Mynegeion

Mae hon yn rhestr sylfaenol o’r adnoddau hanesyddol sydd ar gael yng Nghanolfan A.N.Palmer. Am wybodaeth fanylach, cysylltwch â’r Ganolfan yn bersonol. Mae staff ar gael yn ystod oriau agor i ateb ymholiadau ymchwil.

Ffynonellau ar gyfer Ymchwil Hanes Lleol a Theulu

MICROFFILM/FICHE

 • Adroddiad ystadegol y cyfrifiad 1841-1901 i Fwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Adroddiad ystadegol y cyfrifiad 1891-1901 i Sir Ddinbych a Sir Fflint
 • Mynegai cyfrifiad 1881 ar gyfer Cymru, Sir Gaer, Sir Gaerhirfryn a Sir Amwythig
 • Mynegai Profiant Cenedlaethol i Loegr a Chymru 1858-1943
 • Papurau newydd o1850
 • Cofrestri plwyf i blwyfi o fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam

FFYNONELLAU ARGRAFFEDIG

 • Rholion bwrdais a rhestri etholiadol o 1857 (yn anghyflawn)
 • Adysgrifau coffaol
 • Adysgrifau cofrestri plwyf 
 • Cyfarwyddiaduron busnes 1818-1974
 • Llyfrau ar hanes Bwrdeistref Sirol Wrecsam

FFYNONELLAU CYFRIFIADUROL

 • Mynegai Prydeinig a Chenedlaethol i gyfrifiad 1881 ar gyfer Lloegr, Cymru a'r Alban
 • Cronfeydd data i Gofnodion Mynwent Wrecsam 1876-2000 a Mynwent Gresfford 1917-2000
 • Mynediad drwy'r Rhyngrwyd i safleoedd hanes lleol a theulu

MAPIAU

 • Mapiau Arolwg Ordnans o 1872 - 1970s
 • Mapiau Degwm ar gyfer plwyfi o fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Hen fapiau Alan Godfrey ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru

ARCHIFAU

Mae yna gasgliad bychan o gofnodion gwreiddiol yn cynnwys dogfennau, cynlluniau a ffotograffau yn ymwneud â hanes Bwrdeistref Sirol Wrecsam a gasglwyd ers i’r gwasanaeth gael ei sefydlu ym 1996.