Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflenni Cais am Drwydded

Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o ffurflenni Cais am Drwydded sydd ar gael i'w llwytho i lawr a'u cwblhau.

Bydd angen eu llwytho i lawr a'u cwblhau, a'u dychwelyd at:

Ceisiadau hur preifat Holl ceisiadau eraill

Depo Cludiant
Ffordd yr Abaty
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Ffôn: 01978 729600

Prif Swyddog Tai a Gwarchod y Cyhoedd
Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd
16 Stryd yr Arglwydd
Wrecsam
LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990

Ffurflenni Cais

Datganiad polisi enghreifftiol ar ddiogelwch cadw, trin, defnyddio, dal a chael gwared ar Disclosures a gwybodaeth Disclosure

Mae Ymholiad Cofnod Troseddau yn anghenrheidiol ar gyfer ymgais trwyddedi Gyrrwyr Hurio Preifat,Gyrrwyr Cerbyd Hacni, Gweithredwyr Hurio Preifat a Gweithredwyr Achub Moduron.

Mae’r dogfen hon yn esbonio sut mae’r gwybodaeth yn cael ei drin, ei ddefnydio. storio, a’i waredu.