Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Cysylltiad Cyffredinol Ar Lein

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych eisiau cysylltu naill ai gyda'r adran Gwasanaethau Cymunedol neu Warchod y Cyhoedd, gyda chwestiwn neu sylw cyffredinol.

Medrwn ymateb i'ch cwestiwn yn ystod oriau agor swyddfa: 8.45am - 5.15pm Llun i Iau, 8.45am - 4.45pm Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).

Byddwn yn ceisio ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y bo modd. Efallai, fodd bynnag, y bydd cwestiynau mwy cymhleth yn cymryd mwy o amser, os oes angen ymgymryd ag ymchwil bellach.

Bydd y wybodaeth a gyflwynir yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Wasanaethau Amgylcheddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Caiff y wybodaeth ei thrin yn gyfrinachol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Eich Sylwadau
Hidlwr SbamPwyswch ar y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich cwestiwn.