Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gostwng eich defnydd o egni a dŵr

Mae newid hinsawdd yn un o brif flaenoriaethau Cyngor Wrecsam.  Rydym ni wrthi fel lladd nadroedd yn erbyn ei achosion a’i effeithiau.  Ond mae angen eich cymorth arnom ni.  Mae yna lawer iawn o bethau y medrwch eu gwneud, o ddefnyddio llai o egni a dŵr i dyfu eich llysiau eich hunain.  Mae’r camau yma’n dda i chi, yn dda i bawb arall - ac yn cadw eich pres yn eich cadw-mi-gei!

Mae hyn yn mynd yn bwysicach wrth i brisiau egni a dŵr godi’n sylweddol ac yn ddi-baid.  Dyma ychydig o awgrymiadau, sy’n mynd i arbed arian i chi heb gostio ceiniog...

Beth am ddatgan eich ymroddiad ar ein gwefan www.peoplepowerwrexham.org ble mae yna gyfle i ymrwymo i bob math o bethau fel defnyddio’r car yn llai aml, ailgylchu mwy, a llawer iawn mwy er mwyn i ni gyd gyd-ymdrechu i leihau defnydd carbon ein bro.

Mwy o wybodaeth