Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ailgylchu – y gwych a'r gwachul

Mae ailgylchu yn Wrecsam yn llwyddiant ysgubol - ond mae yna wastad le i wella!  Ewch draw at y tudalennau Gwastraff ac Ailgylchu am y manylion llawn - beth, pryd a ble i ailgylchu.

Yn y cyfamser dyma gyfle i gael gwared ag ychydig o ysbwriel chwedlonol ynglŷn ag ailgylchu...

Chwedlau ailgylchu – cywir neu anghywir?

“Mae’r cyfan yn gorffen ar domen ysbwriel, yma neu dros y môr rywle”

Anghywir! Mae ein deunydd ailgylchu’n cael ei ddidoli a’i fyrnu yn ein cyfleuster arbennig ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.  Mae’r papur, y plastig a’r caniau’n mynd i wahanol lefydd yng ngwledydd Prydain i’w ‘hail-greu’ yn ddeunydd newydd.

Mae yna hefyd compostiwr enfawr ar gyfer gwastraff bwyd a gardd yn ein cyfleuster.

Y disgwyl ydi y byddwn yn ystod haf 2014 yn sefydlu Cyfarpar Trin Biolegol Mecanyddol.  Mi fydd yn medru ailgylchu deunydd o’ch bin du, ac yn defnyddio’r gweddill i greu tanwydd arbennig i wresogi a chreu egni mewn llefydd eraill.  Canran bach iawn o’ch gwastraff fydd yn mynd i’r domen ar ôl hynny.

“Mae ailgylchu’n wastraff arian ac yn golygu mwy o waith i mi heb reswm!”

Anghywir! Mae ailgylchu yn Wrecsam mor hawdd!  Mae yna gasgliadau ochr ffordd ar gyfer papur, cardfwrdd, plastig, gwydr, tuniau, gwastraff yr ardd a gwastraff bwyd.  Mae yna ganolfannau ailgylchu mawr ym Mrymbo, Plas Madog ac Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam ble medrwch chi gymryd pob math o bethau fel nwyddau trydanol, dodrefn, batris a llawer iawn mwy.  Mae yna ganolfannau ailgylchu llai yng nghanol ein cymunedau gyda chyfleusterau ar gyfer dillad, papur, caniau, gwydr a phlastig.  Mae yna fwy o wybodaeth ar gael drwy ddilyn y cyswllt Gwastraff ac Ailgylchu ar waelod y dudalen.

“Mae ailgylchu’n costio mwy”

Anghywir! Mae anfon gwastraff at domen ysbwriel yn ddrytach oherwydd y trethi, a’r dirwyon am beidio â chyrraedd targedau ailgylchu.  Mae defnyddio tomennydd, a gweithredu yn erbyn y llygredd mae’n eu creu, yn uchel ac yn mynd i gynyddu.  Hefyd, mae’n cymryd llai o egni a dŵr i ailgylchu rhywbeth nag i’w greu yn y lle cyntaf.

Mwy o wybodaeth