Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Busnesau Effeithlon

Mae’n bosib i’r mwyafrif o fusnesau leihau eu defnydd o egni a dŵr, a thrwy hynny arbed llawer o arian.  Mae llawer o’r mesurau’n rhad ac am ddim, ac mae yna rai rhad iawn sy’n mynd i dalu’n dda dros y blynyddoedd.  Does dim angen gwario arian mawr ar archwiliad trwyadl sy’n arwain at adroddiad swmpus chwaith.  Mae llawer o’r camau’n hawdd ac yn amlwg:

(addaswyd o ddeunydd Yr Ymddiriedolaeth Carbon a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy).

Mae’r Ymddiriedolaeth Carbon a’r Ymddiriedolaeth Arbed Egni’n medru dod atoch chi i gynnig gwybodaeth a chyngor unigol i fusnesau am eu defnydd egni, ac i greu cynllun penodol unigryw ar eich cyfer.  Mi fydd eich darparwr dŵr yn medru cynnig yr un gwasanaeth hefyd.

Mwy o wybodaeth