Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Bathodyn Glas

Croeso i’r wybodaeth ar y Cynllun Bathodyn Glas

Mae’r Cynllun Bathodyn Glas (y Bathodyn Oren gynt) yn drefniant cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer pobl gydag anawsterau cerdded sy’n teithio naill ai fel gyrwyr neu fel teithwyr, a phobl sydd wedi eu cofrestru yn ddall. Mae'n caniatáu i chi barcio yn nes at eich cyrchfan.