Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Gwerthu i'r Cyngor

Mae tua £80 miliwn y flwyddyn yn cael ei wario gan y Cyngor ar nwyddau, gwaith a gwasanaethau. Mae’n weithgaredd gwerth uchel sy’n cael effaith allweddol ar ein perfformiad a’n llwyddiant.

Mae amrywiaeth eang o wasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu i bron 131,000 o breswylwyr.

Nod y canllaw hwn yw darparu gwybodaeth a mynediad at gyfleoedd ar gyfer contractwyr presennol / posibl i gystadlu ar gyfer cyfran o’n busnes. Ni ellir gwarantu llwyddiant; mae hynny’n dibynnu ar ansawdd, cost ac argaeledd eich nwyddau a’ch gwasanaethau ynghyd â pholisïau cydraddoldeb, cynaladwyedd ac iechyd a diogelwch eich sefydliad.