Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfleuster Chwilio Mynegai Genedigaethau Ar-Lein

Mae'r cyfleuster chwilio genedigaethau'n caniatáu i chi chwilio trwy fynegai genedigaethau Bwrdeistref Sriol Wrecsam a sawl rhanbarth arall yng ngogledd a chanolbarth Cymru rhwng y blynyddoedd 1837 a 1950, a dangos enw, rhanbarth cofrestru a chyfnod yr achlysur.

Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl yn y dewisiadau chwilio a ddarperir a chliciwch y botwm 'CHWILIO'.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

  
 

Cynhyrchwyd y cyfleuster chwilio genedigaethau ar-lein hwn o ganlyniad i gydweithrediad rhwng Cymdeithas Hanes Teulu Clwyd (cyswllt allanol) a Swyddfa Gofrestru Wrecsam er mwyn gwneud y mynegai hwn o gofnodion ar gael yn hawdd trwy'r rhyngrwyd.

Gweler hefyd

Cysylltiadau allanol defnyddiol eraill