Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid – Hwb Gwerth £24m i Wrecsam

Mae Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid yn fframwaith adfywio a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2013. Y weledigaeth oedd ‘y dylai pawb yng Nghymru fyw mewn cymunedau llewyrchus, llawn addewid a chynaliadwy gydag economïau lleol cryf ac ansawdd bywyd da’.

Bu Wrecsam yn llwyddiannus yn sicrhau buddsoddiad gwerth £10.5 miliwn o Raglen Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid. Gydag arian cyfatebol, derbyniodd Wrecsam hwb gwerth £24 miliwn. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau adfywio amrywiol a fydd yn helpu i greu swyddi, cynyddu’r cyflenwad tai, mynd i'r afael â thlodi, helpu i greu gwaith a chyfleoedd dysgu a gwella cyfleusterau cymunedol.

Drwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, gall Cyngor Wrecsam helpu i gyflawni 9 prosiect sy'n rhan o Rhaglen Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid. I gael gwybod mwy am bob prosiect, a'r hyn y maent yn ei olygu, cliciwch ar y dolenni isod.