Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pecyn Offer Mentrau Cymdeithasol

Cefnogaeth ar gyfer Menter Gymdeithasol

Os ydych chi'n ystyried dechrau neu eisoes yn rhedeg menter gymdeithasol, mae croeso i chi gysylltu â Thîm Cymorth Busnes Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a fydd yn gallu cynnig cymorth a chyngor i'ch helpu gyda'ch menter. E-bost: business@wrexham.gov.uk

Cysylltiadau Bellach Allanol

A number of organisations, such as those listed below, are able to provide advice and support for social enterprises based in Wales: