Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau i Barc Busnes Rhydfudr - LL13 9UE
Twr Rhydfudr - LL13 9XT
Chanolfan Fusnes Rhydfudr - LL13 9XR

Mae Parc Busnes Rhydfudr ar ochr ogledd-ddwyreiniol Wrecsam yn agos at Gaer a’r A55/M53/M56 a’r M6.

O’r Gogledd

Ar ôl mynd ar hyd yr M53/A55 cymrwch yr A483 sy’n mynd tua’r de tuag at Wrecsam.  Dewch oddi ar y ffordd ar gylchfan Gresffordd, gyda’r arwydd  Holt/Nantwich/Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. Ewch ymlaen yn y gylchfan – ar y gylchfan nesaf cymrwch yr ail allanfa tuag at Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Yn y gylchfan nesaf cymrwch y 3ydd allanfa tuag at Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.  Ewch ymlaen am tua hanner milltir a chroeswch y gylchfan i fynd ar Gogledd Ffordd yr Onnen.  Ar ôl tua 400 llach trowch i’r chwith ar Ffordd yr Abaty.  Ar ôl oddeutu hanner milltir gwelwch Canolfan Fusnes Rhydfudr ar y dde.  Mae Tŵr Rhydfudr hefyd ar y dde oddeutu 400 llath ymhellach ymlaen ar Ffordd yr Abaty.

O’r De

O'r A5, parhewch ar hyd yr A483 heibio i gyffordd canol dref Wrecsam a chymerwch yr allanfa nesaf yng nghylchfan Gresffordd gyda'r arwydd Holt/Nantwich/Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. Ewch ymlaen yn y gylchfan – ar y gylchfan nesaf cymrwch yr ail allanfa tuag at Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Yn y gylchfan nesaf cymrwch y 3ydd allanfa tuag at Ystad Ddiwydiannol Wrecsam. Ewch ymlaen am tua hanner milltir a chroeswch y gylchfan i fynd ar Gogledd Ffordd yr Onnen. Ar ôl tua 400 llach trowch i'r chwith ar Ffordd yr Abaty. Ar ôl oddeutu hanner milltir gwelwch Canolfan Fusnes Rhydfudr ar y dde. Mae Tŵr Rhydfudr hefyd ar y dde oddeutu 400 llath ymhellach ymlaen ar Ffordd yr Abaty.

O Ffordd yr Eglwyswen (A525)

Pan fyddwch yn mynd heibio Gwesty’r Cross Lanes (ar yr ochr chwith) byddwch yn cyrraedd cylchfan – cymrwch yr ail allanfa o’r gylchfan hon gyda’r arwydd Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Yn y gylchfan nesaf ewch yn syth ymlaen, ac yna ewch ymlaen yn y gylchfan nesaf hefyd i fynd ar De Ffordd y Bont.

Parhewch i fyny’r alla c heibio Ystad Dai Pentre Maelor (De Ffordd y Bont)

Yn y 2 gylchfan fach ewch yn syth ymlaen.

Yn y gyffordd- Trowch i’r dde, yna i’r chwith ar unwaith (cyn Tafarn Rhudfudr) ac ar Gogledd Ffordd y Bont.

Mae Gogledd Ffordd y Bont yn uno â Ffordd yr Abaty a Pharc Busnes Rhydfudr.

Bydd Tŵr a Chanolfan Fusnes Rhydfudr i’w gweld ar yr ochr chwith.