Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Whitegate (LL13 8UG)

Cyfarwyddiadau

O’r A483

O’r A483 ewch ar hyd Ffordd Gyswllt Llan y Pwll (sydd wedi’i harwyddo ar gyfer Nantwich A534).

Ewch yn syth ar draws y gylchfan fechan.

Ar y gylchfan nesaf, trowch i’r dde i Ffordd Holt.

Ar y gylchfan nesaf (tafarn y ‘Greyhound’) cymerwch yr 2il droad i Ffordd Cefn.

Ar ôl rhyw filltir a hanner (cyn y goleuadau traffig) trowch i’r dde i ‘Queensway’ (mae hwn yn barth 20mya).

Ewch ar hyd y ffordd ac yn syth ar draws y gylchfan fechan.

Ar y gylchfan nesaf, trowch i’r dde i Ffordd Whitegate.

Cymerwch yr 2il droad i’r dde i Ystad Ddiwydiannol Whitegate ac ewch i’r porthdy diogelwch.

O gyfeiriad yr A525 Ffordd yr Eglwyswen.

Dilynwch yr A525 tuag at Wrecsam gan fynd trwy bentrefi Marchweil a Melin y Brenin.

Ewch heibio i farics y fyddin ar y chwith ac fe welwch fod gan y gyffordd nesaf arwydd ar gyfer Queensway. Trowch i’r dde i lawr y ffordd hon (Ffordd Whitegate).

Ar ôl i chi fynd dros y bont fe welwch Ystad Ddiwydiannol Whitegate ar y dde.

Ewch i’r porthdy diogelwch.