Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithdai'r Ysgubau (LL14 3YE)

Cyfarwyddiadau

O’r gogledd

Cymerwch gyffordd yr A539 Yr Eglwyswen/ Llangollen a throwch i’r dde ar y gylchfan. Ewch yn syth ar draws y gylchfan nesaf.

O’r de

Cymerwch gyfford yr A539 Yr Eglwyswen/ Llangollen a throwch i’r chwith ar y gylchfan.

Ar y gylchfan nesaf, trowch i’r chwith i’r B5605 (Rhosymedre/Cefin Mawr/Cefnbychan).

Wrth gyrraedd Tafarn y ‘Plough’, trowch i’r dde (B5096 Cefn Mawr/Acrefair) ac mae Gweithdai’r Ysgubau ar y dde.

Gyrrwch heibio i’r gweithdai ac mae’r maes parcio ar y dde.