Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pentref Busnes Yr Orsedd

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd yr A483 ffordd osgoi Wrecsam/Caer.

O’r gogledd / de

Dilynwch yr A483 nes i chi gyrraedd y gyffordd â’r B5102 Yr Orsedd (Rosset)/Llai (cyffordd 7).

Dilynwch y B5102 i’r Orsedd.

Ewch yn syth ar draws y gylchfan gyntaf i’r Orsedd/Gresffordd.

Trowch i’r chwith i’r B5102 Yr Orsedd/Holt.

Ewch ar hyd y B5445 am ryw hanner milltir.

Trowch i’r chwith tuag at Burton Green ac ewch ar hyd y ffordd am ryw hanner milltir cyn troi i’r dde i Bentref Busnes yr Orsedd.