Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystadau Ddiwydiannol Llay Hall ac Alyn Bank

Cyfarwyddiadau

O’r Gogledd a’r De

Ewch ymlaen ar hyd yr A483 a throi i ffwrdd ar groesffordd Yr Wyddgrug A541.

Dilynnwch yr A541 drwy Gwersyllt ac ar hyd y ffordd ddeuol heibio’r Parc Gwledig.  100 llath heibio diwedd y ffordd ddeuol trowch i’r dde i mewn i’r Ystad Ddiwydiannol  (yn union cyn Cefn-y-Bedd).

Mae Alyn Bank i’r chwith dros yr afon.

Mae Llay Hall i’r dde.