Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Gardden

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd ffordd osgoi Wrecsam/ Caer yr A483

O’r gogledd

Dilynwch yr A483 nes I chi gyrraedd cylchfan Croesfoel a chymerwch y trydydd troad ar gyfer y B5605.

O’r de

Dilynwch yr A483 nes i chi gyrraedd cylchfan Croesfoel a chymerwch y troad 1af  ar gyfer y B5605.

Parhewch ar hyd y B5605 am ryw chwarter milltir. Ewch yn syth ymlaen yn y goleuadau traffig a thrwy gyfres arall o oleuadau traffig. Ewch ymlaen am ryw filltir a hanner heibio i Ystad Ddiwydiannol Vauxhall ac mae Ystad Ddiwydiannol Gardden ar yr ochr dde.