Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Neuadd Croesnewydd (LL13 7YP) a Pharc Technoleg Wrecsam

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd ffordd osgoi Wrecsam/Caer yr A483

O’r gogledd

O’r A483, cymerwch y gyffordd sydd wedi’i harwyddo ar gyfer A541 Yr Wyddgrug. Ar y gylchfan, cymerwch y troad cyntaf at ganol tref Wrecsam.

O’r de

O’r A483, cymerwch gyffordd sydd wedi’i harwyddo ar gyfer A451 Yr Wyddgrug ac ar y gylchfan, cymerwch 4ydd troad tuag at ganol tref Wrecsam.

Ar y gylchfan a’r goleuadau traffig nesaf, ewch i’r lôn ar y dde a throwch i’r dde.  Ewch heibio i B & Q ar y dde (B5101).

Trowch i’r chwith ar y gylchfan fechan.

Mae Parc Technoleg Wrecsam ar y troad cyntaf i’r dde.

I fynd i Neuadd Croesnewydd, parhewch ar hyd y ffordd fawr (gan beidio â throi am PTW).

Ar y gylchfan nesaf, cymerwch yr ail gyffordd fechan sy’n mynd â chi i Neuadd Croesnewydd ac Unedau Gwenfro.

Bydd bwrdd cyfeiriadol glas ar y dde.