Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Coppi

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd ffordd osgoi Wrecsam/Caer yr A483

O’r gogledd

Dilynwch yr A483 nes I chi gyrraedd cylchfan Croesfoel a chymerwch y trydydd troad ar gyfer y B5605.

Parhewch ar hyd y B5605 am ryw chwarter milltir. Trowch I’r dde yn y goleuadau traffig I’r B5426 Rhosllannerchrugog. Ewch yn syth ar draws y gylchfan fechan a pharhewch ar hyd Stryt y Farchnad. Trowch I’r chwith I Stryt y Neuadd ac yna I’r chwith I Ystad ddiwydiannol Coppi.

O’r de

Dilynwch yr A483 nes I chi gyrraedd cylchfan Croesfoel a chymerwch y troad cyntaf ar gyfer y B5605.

Parhewch ar hyd y B5605 am ryw chwarter milltir. Trowch I’r dde yn y goleuadau traffig I’r B5426 Rhosllannerchrugog. Ewch yn syth ar draws y gylchfan fechan a pharhewch ar hyd Stryt y Farchnad. Trowch I’r chwith I Stryt y Neuadd ac yna I’r chwith I Ystad ddiwydiannol Coppi.