Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Parc y Waun

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd ffordd osgoi Wrecsam/Caer yr A483.

O’r gogledd

Dilynwch yr A483 nes i chi gyrraedd cylchfan Halton a chymerwch y troad cyntaf ar gyfer Halton. Parhewch am ryw chwarter milltir a throwch i’r dde ar y gylchfan – mae Ystad Ddiwydiannol Parc y Waun yn syth o’ch blaen.

O’r de

Ewch heibo i’r gylchfan ar gyfer Y Waun a pharhwech i’r gylchfan nesaf ar gyfer Halton (ar y dde).

Trowch I’r dde (trydydd troad) ac ar ôl rhyw chwarter milltir byddwch yn cyrraedd cylchfan arall. Mae Parc y Waun ar y dde.