Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Canalwood

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd ffordd osgoi Wrecsam/Caer yr A483

O’r gogledd

Ewch ar hyd yr A483 a pharhewch i ben y ffordd ddeuol. Ar y gylchfan nesaf, cymerwch y 4ydd troad ar gyfer yr A5 i Llangollen a’r B5070 i’r Waun. Parhewch i waelod yr allt a throwch i’r B5070 sydd wedi’i harwyddo ar gyfer Y Waun. Ewch i ganol Y Waun.  Cymerwch y troad i’r dde ar gyfer Canalwood, parhewch at y gylchfan fechan ac ewch yn syth ymlaen dros bont rheilffordd Y Waun ac mae Canalwood ar y dde.

O’r de

Ewch ar hyd yr A483 a phahewch nes i chi gyrraedd y gylchfan ar gyfer y B5070 Y Waun. Cymerwch yr ail droad a pharhewch fel o’r gogledd nes i chi gyrraedd arwydd ar gyfer Canalwood. Trowch I’r chwith, gan barhau nes i chi gyrraedd y gylchfan fechan ac ewch yn syth ymlaen dros bont rheilffordd Y Waun ac mae Canalwood ar y dde.