Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Ddiwydiannol Cambria

Cyfarwyddiadau

Ewch ar hyd ffordd osgoi Wrecsam/Caer yr A483

O’r gogledd

Dilynwch yr A483 nes i chi gyrraedd yr A541 a chymerwch y troad cyntaf i’r chwith.

O’r de

Dilynwch yr A483 nes i chi gyrraedd yr A541 a chymerwch y 4ydd troad.

Parhewch am ryw chwarter milltir. Ewch yn syth ar draws y gylchfan. Ewch heibio i North East Wales Institute of Higher Education (NEWI) a Chae Pêl-droed Wrecsam. Parhewch ar draws pont y rheilffordd at oleuadau traffig. Trowch i’r chwith ar hyd Ffordd Grosvenor a chymerwch y 3ydd troad ar y gylchfan nesaf i Ffordd Powell.

Ewch yn syth ar draws y ddyw gylchfan nesaf. Yn y gylchfan nesaf cymerwch yr ail droad i’r chwith a dilynwch y ffordd i’r dde gan barhau ar hyd Ffordd Hightown a chyymerwch yr 2il droad i’r dde i Ffordd y Nant. Parhewch ar hyd Ffordd y Nant nes i chi gyrraedd yr unedau mawr ar waelod y ffordd.

O’r A525 (Marchwiel)

Ewch ar hyd yr A525 a throwch I’r dde i Ffordd Hightown. Ar waelod yr allt, trowch i’r chwith ar hyd Ffordd y Nant ac mae Ystad Ddiwydiannol Cambria ar waelod y ffordd hon.