Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Menter y Bers (LL14 4EG)

Cyfarwyddiadau

O’r A483.

Ar y ffordd osgoi, cymerwch y gyffordd sydd wedi’i harwyddo ar gyfer y B5605 Rhostyllen.

O’r gogledd

Cymerwch y troad cyntaf tuag at Rostyllen.

O’r de

Cymerwch y 3edd gyffordd tuag at Rostyllen.

Gyrrwch ar hyd y ffordd am ryw hanner milltir a throwch i’r dde’n syth ar ôl Modurdy DAF (sydd wedi’i arwyddo ar gyfer Byd y Fferm).

Ewch heibio i Barc Menter y Bers Ashtene ac olwyn werdd y lofa.

Trowch i’r chwith i Barc Menter y Bers.

Mae’r dderbynfa hanner ffordd ar hyd yr adeilad.