Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ystad Advance Park – Rhosymedre

Cyfarwyddiadau

O’r A483

O’r gogledd

Cymerwch gyffordd yr A539 Yr Eglwyswen/ Llangollen a throwch i’r dde ar y gylchfan. Ar y gylchfan nesaf, ewch yn syth ymlaen.

O’r de

Cymerwch gyffordd yr A539 Yr Eglwyswen/ Llangollen a throwch i’r chwith ar y gylchfan.

Ar y gylchfan nesaf, throwch i’r chwith i’r B5605 (Rhosymedre/ Cefn Mawr/ Cefnbychan).

Parhewch drwy Rosymedre a throwch i’r dde ar ôl yr arwydd ar gyfer y B5096 Cefn Mawr/ Acrefair pan welwch yr arwydd ar gyfer Ystad Ddiwydiannol Advance Park.